FIKA partner s.r.o.
 
OBSAH KOŠÍKU
Položek: 0ks
Cena: 0.00 Kč

Vstup do košíku
 
 •   +420 731 558 625
 •  
  Úklidové pomůcky
  Drogerie a čistota
  Papíry a hygiena

  Prací gel pro prádelny 5000ml

  Prací gel pro prádelny PROFI

  Složení: Aniontové povrchově aktivní látky 12-30%, neionogenní povrchově aktivní látky < 5%, 2-bromo-2nitropropane-1,3-diol, parfém.

  Prací gel pro účely: pohostinství, ložní prádlo, restauračního prádla, sociální sféra, gastro oblečení pro zaměstnance, komerční prádelny.

  Dávkování:
  Při běžném znečištění 15kg prádla / 240ml pracího gelu.
  Jedna prací dávka od 5,50.- Kč bez DPH

  Datum spotřeby/šarže/ uvedeno na obale.

  Signální slovo: Nebezpečí + symbol

  H věty: H 318 Způsobuje vážné poškození očí.
  H315 Dráždí kůži.

  P věty: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
  P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.Pokračujte ve vyplachování.
  P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO

  Potřebujete lepší cenu do výběrovky - volejte 731 558 625

  Dostupnost: skladem ihned k odeslání     Katalogové číslo: fika241     Obsah: 5000ml    
  Vaše cena bez DPH: 145.00 Kč     Vaše cena s DPH: 176.00 Kč     Počet kusů: