FIKA partner s.r.o.
 
OBSAH KOŠÍKU
Položek: 0ks
Cena: 0.00 Kč

Vstup do košíku
 
 •   +420 731 558 625
 •  
  Úklidové pomůcky
  Drogerie a čistota
  Papíry a hygiena

  PANTRA PROFESIONAL 07 5l antibakterial na nádobí Zvětšit obrázek

  Dokumenty ke stažení:

   - Bezpečnostní list

  PANTRA PROFESIONAL 07 5l antibakterial na nádobí

  PANTRA PROFESIONAL 07 5l antibakterial na nádobí profesionální čisticí přípravek na mytí nádobí.

  Signální slovo: NEBEZPEČÍ

  Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.
  Nebezpečné látky: sulfát C12-14-mastného alkoholu, etoxylovaný, sodná sul, N, N-bis (2-hydroxyethyl) docdecanamid Doplňující informace: 5-<15 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Bronopol, Limonene
  Objednávky pouze po telefonické dohodě
  Dostupnost: skladem ihned k odeslání     Katalogové číslo: dro2294     Obsah: