FIKA partner s.r.o.
 
 •   +420 731 558 625
 •  
   
   

  Hydroxid sodný (perličky)

  Jako výrobci nabízíme čistič odpadů - HYDROXID SODNÝ (perličky) za nejlepší možné ceny. Standardně vyrábíme v gramáží 250/600/1000g. Rádi Vám také připravíme výrobek podle Vašich představ s vlastní etiketou nebo logem firmy.

  Hydroxid sodný NaOH - vlastnosti

  Ve vodném roztoku jsou molekuly hydroxidu sodného plně disociovány na sodné ionty a hydroxidové anionty. Vzhledem k tomu je velmi silnou zásadou. Vodný roztok hydroxidu sodného (min. 49%) je bezbarvá čirá viskózní kapalina, která při teplotě pod 10 °C krystalizuje. Bezvodý NaOH je bílá krystalická nebo amorfní látka. Dobře se rozpouští v ethanolu, methanolu a ve vodě, je nerozpustný v diethyletheru. Při rozpouštění se uvolňuje značné množství tepla.

  V pevném stavu je vysoce hygroskopický, takže ponechán na vzduchu se velice brzy rozteče na velmi koncentrovaný roztok. Reaguje i s oxidem uhličitým za vzniku uhličitanu sodného

  2 NaOH + CO2 ? Na2CO3 + H2O

  zdroj: Wikipedia

  AKCE - Hydroxid sodný